“Innerlijke kracht en balans retraite” op Ibiza 2019

Algemene voorwaarden:

Het Innerlijke kracht en balans retraite wordt georganiseerd door Susan Boss – Circle of Balance en Monique Keyner – Praktijk In Je Kracht, hierna te noemen: De trainers.

 1. Door het betalen van de betaling, aanbetaling of termijnbetaling verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. A) De aanbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite te zijn voldaan. Het restantbedrag dient uiterlijk voor 15 februari 2019 te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling hebben de trainers van de retraite het recht de reservering te laten vervallen.
  B) Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling hebben de trainers van de retraite het recht de reservering te laten vervallen.
  C) Bij boeking tijdens een webinar aanbieding geld de volgende betalingsverplichting: Betaling in 1 keer € 896,- of betaling in 4 termijnen à € 228,- De betaling in 4 termijnen zal plaatsvinden door middel van automatische incasso. Let erop dat er voldoende saldo op je rekening staat zodat het bedrag afgeschreven kan worden. Als dit niet het geval is zal er per keer 10 euro extra administratiekosten in rekening worden gebracht, waarnaar het volledige bedrag alsnog betaald dient te worden. Bij niet tijdige betaling hebben de trainers van de retraite het recht de reservering te laten vervallen.
 3. Inschrijving is definitief na betaling, aanbetaling of termijnbetaling.
 4. Deelname aan het programma tijdens de retraite geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Het afzien van deelname aan het programma tijdens de retraite geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van het betaalde bedrag van de retraite of geeft geen recht op korting en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Deelnemers kunnen de retraite enkel volledig annuleren wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden als echtscheiding, overlijden van 1ste en 2de lijn familie en in overleg. Dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Tot één maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 20% van deelnamekosten.
  – Tot twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan de retraite zijn doorgegeven.
 8. De trainers van innerlijke kracht en balans retraite hebben het recht het retraite of onderdelen van de retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de trainers of overmacht. In geval van annulering door de trainers van de retraite heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor de retraite. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 9. De door de deelnemers gekochte vliegtickets zullen bij annulering van de retraite niet worden vergoed, het is aan de deelnemer om hier zelf wel of geen annuleringsverzekering voor af te sluiten bij de vliegmaatschappij.
 10. De trainers van de retraite hebben het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan het retraite of onderdelen van de retraite.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De trainers van de retraite zullen zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 2. Deelname aan de retraite is geheel op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. De trainers zijn ook niet aansprakelijk voor de deelnemer tijdens vrije activiteiten in, om en buiten de villa.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de trainers. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de trainer als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de trainer het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.
 4. Het innerlijke kracht en balans retraite is bedoeld om bijvoorbeeld: inzichten te krijgen, om te weten wie je bent, waar je staat en waar je naar toe wilt in je leven, meer zelfvertrouwen te krijgen, meer energie e.d. De trainers zijn niet verantwoordelijk voor de doelen die jij hebt gesteld of wat daaruit voortkomt en of deze behaald zijn door de deelnemer.

 

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETRAITE

 1. De trainers hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van de retraite, bijvoorbeeld wanneer een trainer wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. De trainer zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van de retraite per mail over ingelicht.

 

HUISREGELS

 1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retraite niet toegestaan. Een enkel glaasje alcohol in de avonduren is toegestaan mits er geen misbruik van wordt gemaakt en het anderen niet tot overlast brengt.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De trainers van het Innerlijke kracht en balans retraite zijn respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. Om de energie zuiver en hoog te houden tijdens de retraite, is iedere deelnemer tijdens de retraite dagen dankbaar, denkt in oplossingen en mogelijkheden, is positief ingesteld, liefdevol en behulpzaam.
 4. De trainers van de retraite hebben hun locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 5. Je overnacht met twee personen op een tweepersoonskamer. Voorkeur bij wie je wil slapen mag je vooraf kenbaar maken, we zullen hier dan rekening mee houden. Heb respect en begrip voor elkaar en communiceer met elkaar over wensen of praktische zaken. Mocht er een probleem zijn, probeer het eerst zelf met elkaar op te lossen, mocht het niet werken, kom dan naar een van de trainers.
 6. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of van de trainers niet opvolgen, kunnen uit de retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van de betaalde kosten voor de retraite.
 7. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van een van de trainers van de retraite.
 8. De trainers zullen tijdens de retraite diverse foto’s en video’s maken. Mocht een deelnemer hier bezwaar tegen hebben of niet zichtbaar/herkenbaar willen zijn op deze beelden dient diegene dit vooraf aan de trainers bekent te maken. Indien de trainers hier niet vooraf over zijn geïnformeerd, mogen de trainers ervan uit gaan dat alle deelnemers er mee akkoord gaan dat de video en foto beelden die worden gemaakt gebruikt mogen worden ter evaluatie en promotiedoeleinden. Uiteraard zullen de trainers geen kwetsbare of persoonlijke beelden gebruiken.
 9. Het is toegestaan om zelf etenswaren en drank te kopen en te nuttigen tijdens de retraite. Ook is het mogelijk om samen te koken in de avond.
 10. Mocht een deelnemer dieetwensen hebben of allergenen, informeer dan vooraf aan de boeking naar de mogelijkheden bij de trainers.
 11. Het is toegestaan om de villa te verlaten tijdens de retraite om zelf een eigen programma te volgen, om te wandelen, om naar het strand te gaan, uit eten te gaan of naar de stad e.d. Dit dient ten alle tijden vooraf aangegeven te worden bij de trainers. Bij voorkeur gebeurt dit tijdens vrije momenten.
 12. Het is mogelijk om tegen bijbetaling gebruik te maken van diverse extra individuele behandelingen.

 

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This